• Canolfan Peniarth
  • Canolfan Peniarth
  • Canolfan Peniarth
  • Canolfan Peniarth
  • Canolfan Peniarth

Diweddaraf

Croesi'r Ffordd

Croesi'r Ffordd

Wyt ti'n gwybod sut i groesi'r ffordd yn ddiogel? Trwy ddarllen y llyfr hwn byddi di a Roco yn gwybo..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Lliwiau

Lliwiau

Credai Roco fod y dref yn ddiflas ac yn llwyd i gyd ond wrth iddo edrych drwy 'sbienddrych' gyda Bet..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Rwy'n gweld â'm llygad bach i...

Ydych chi'n mwynhau chwarae'r gêm 'Rwy'n gweld â'm llygad bach i'? Beth welwch chi'n cychwyn gyda'r ..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Rwy'n clywed â'm clust fach i...

Clinc Clinc, bring bring, bîb bîb - mae'r dref yn llawn o seiniau gwahanol.  Gwrandewch yn..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Teithio

Teithio

Mae sawl ffordd wahanol o deithio - ar dir, yn yr awyr, ac ar ddŵr. Tybed sawl ffordd wahanol welwch..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Bwyd o Bedwar Ban Byd

Bwyd o Bedwar Ban Byd

Wyddost ti o ble daw bananas, pasta neu reis?  Cei wybod yr atebion trwy edrych ar y mapiau a g..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Anifeiliaid y dref

Anifeiliaid y dref

Tybed pa anifeiliaid ddaw mewn haul a gwynt, niwl a glaw?  Mae rhai anifeiliaid yn effro yn y d..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Hamdden yr Haf

Hamdden yr Haf

Hwrê, mae'n wyliau haf a thrwy edrych ar amserlenni a phosteri, mae digon o ddewis o weithgareddau i..

£3.99 Ddim yn cynnwys TAW: £3.99

Cynnyrch y Siop

Tric a Chlic - Cynllun Cyflawn

Tric a Chlic - Cynllun Cyflawn

Pecyn addysg Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfae..

£599.00 Ddim yn cynnwys TAW: £599.00

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n ..

£4.99 Ddim yn cynnwys TAW: £4.99

Math y Mwydyn Pecyn Cyflawn

Math y Mwydyn Pecyn Cyflawn

Mae'r llyfrau yma wedi eu hanelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau a rhifau. Gelli..

£10.00 Ddim yn cynnwys TAW: £10.00

Holi Hai

Holi Hai

Pum mlwydd oed yw Saabira ac mae’n aros yng nghartref ei mam-gu ac yn clywed stori arbennig Kri..

£5.99 Ddim yn cynnwys TAW: £5.99

Mêts Maesllan - Llyfr rhagarweiniol

Mêts Maesllan - Llyfr rhagarweiniol

Dyma lyfr rhagarweiniol i gyflwyno'r gyfres Mêts Maesllan. Mae'r gyfres a'r gweithgareddau yn dil..

£2.99 Ddim yn cynnwys TAW: £2.99

Byw Bywyd - Cadw'n Lân

Byw Bywyd - Cadw'n Lân

Dyma un llyfr o gyfres o ddeuddeg llyfr darllen syml ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwa..

£2.99 Ddim yn cynnwys TAW: £2.99

Byw Bywyd - Diwrnod y Teulu

Byw Bywyd - Diwrnod y Teulu

Dyma un llyfr o gyfres o ddeuddeg llyfr darllen syml ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwa..

£2.99 Ddim yn cynnwys TAW: £2.99

Chwarae Allan - Dysgu Mas

Chwarae Allan - Dysgu Mas

Cynhyrchwyd y llawlyfr a'r DVD fel arweiniad i oedolion sy'n gweithio gyda phlant ifanc ac mae'r ..

£12.99 Ddim yn cynnwys TAW: £12.99