• Canolfan Peniarth
  • Canolfan Peniarth Apiau
  • Canolfan Peniarth
  • Canolfan Peniarth

Diweddaraf

Taclo'r Tasgau: Llyfr 2

Taclo'r Tasgau: Llyfr 2

Mae’r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy’n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr a..

£6.99 Ddim yn cynnwys TAW: £6.99

Taclo'r Tasgau: Llyfr1

Taclo'r Tasgau: Llyfr1

Mae’r llyfr hwn yn perthyn i gyfres o ddau lyfr sy’n cynnwys gweithgareddau darllen a deall difyr i..

£6.99 Ddim yn cynnwys TAW: £6.99

Cardiau Lliw Llew

Cardiau Lliw Llew

**RHAG-ARCHEBWCH NAWR - AR GAEL O 13.11.17**Dewch i ymuno..

£6.99 Ddim yn cynnwys TAW: £6.99

Dysgu gyda Cyw

Dysgu gyda Cyw

 **RHAG-ARCHEBWCH NAWR - AR GAEL O 13.11.17**Llond gwlad o weithgareddau yng nghwmni Cyw a'i f..

£9.99 Ddim yn cynnwys TAW: £9.99

Matiau Chwarae Clai Cyw

Matiau Chwarae Clai Cyw

**RHAG-ARCHEBWCH NAWR - AR GAEL O 13.11.17**Dyma becyn sy'n rhoi'r cyfle i'ch plentyn ddefnyddio cla..

£14.99 Ddim yn cynnwys TAW: £14.99

Llyfr Sychu'n Sych Cyw

Llyfr Sychu'n Sych Cyw

**RHAG-ARCHEBWCH NAWR - ALLAN 13 TACHWEDD 2017**Pecyn llawn 20 o ddarluniau lliwgar y gellir eu sych..

£7.99 Ddim yn cynnwys TAW: £7.99

Idwal (Saesneg)

Idwal (Saesneg)

Llyfr stori i blant gyda chymeriadau o fyd natur...

£6.99 Ddim yn cynnwys TAW: £6.99

Idwal (Cymraeg)

Idwal (Cymraeg)

Llyfr stori i blant gyda chymeriadau o fyd natur...

£6.99 Ddim yn cynnwys TAW: £6.99

Cynnyrch y Siop

Tric a Chlic - Y Cynllun Cyflawn

Tric a Chlic - Y Cynllun Cyflawn

Pecyn addysg Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfae..

£599.00 Ddim yn cynnwys TAW: £599.00

Bachu Iaith

Bachu Iaith

Dyma ganllaw iaith hylaw iawn sy'n addas ar gyfer dysgwyr, athrawon, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n ..

£4.99 Ddim yn cynnwys TAW: £4.99

Math y Mwydyn Pecyn Cyflawn

Math y Mwydyn Pecyn Cyflawn

Mae'r llyfrau yma wedi eu hanelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau a rhifau. Gelli..

£30.00 Ddim yn cynnwys TAW: £30.00

Holi Hai

Holi Hai

Pum mlwydd oed yw Saabira ac mae’n aros yng nghartref ei mam-gu ac yn clywed stori arbennig Kri..

£5.99 Ddim yn cynnwys TAW: £5.99

Mêts Maesllan - Llyfr rhagarweiniol

Mêts Maesllan - Llyfr rhagarweiniol

Dyma lyfr rhagarweiniol i gyflwyno'r gyfres Mêts Maesllan. Mae'r gyfres a'r gweithgareddau yn dil..

£2.99 Ddim yn cynnwys TAW: £2.99

Byw Bywyd - Cadw'n Lân

Byw Bywyd - Cadw'n Lân

Dyma un llyfr o gyfres o ddeuddeg llyfr darllen syml ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwa..

£2.99 Ddim yn cynnwys TAW: £2.99

Byw Bywyd - Diwrnod y Teulu

Byw Bywyd - Diwrnod y Teulu

Dyma un llyfr o gyfres o ddeuddeg llyfr darllen syml ar gyfer dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwa..

£2.99 Ddim yn cynnwys TAW: £2.99

Chwarae Allan - Dysgu Mas

Chwarae Allan - Dysgu Mas

Cynhyrchwyd y llawlyfr a'r DVD fel arweiniad i oedolion sy'n gweithio gyda phlant ifanc ac mae'r ..

£12.99 Ddim yn cynnwys TAW: £12.99