Canolfan Peniarth
 • Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref. Dyma gyflwyno Cyfres 2, sef 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.


8 Llyfr A4: (Anifeiliaid Anwes, Bwrw Glaw, Darllen y Dref, Deffro Roco, Dyddiadur Betsan, Gofal Gofal, Maes Awyr, Trip i'r farchnad).

48 Cerdyn her A4 (6 cherdyn ar gyfer pob llyfr)

2 boster A3

Canllaw i Athrawon

Gwybodaeth
ISBN 9781783902347
Awdur Mererid Hopwood, Tudur Dylan Jones
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Rhiannon Sparks

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Archwilio'r Amgylchedd yn y dref: Cyfres 2

 • Côd cynnyrch: AAYD2
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • Cyflwr: Newydd
 •  
 • Pwysau: 3,160g
 • Maint: 55x245x320 (mm)
 • Canolfan Peniarth

  £45.00

 • Ac eithrio TAW: £45.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 2: Deilliannau 4-6 *PRIS GOSTYNGEDIG

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 2: Deilliannau 4-6 *PRIS GOSTYNGEDIG

Cyfres 2, Fersiwn Cymraeg Nod y pecyn yw cynhyrchu deunyddiau i gefnogi dysgu ac addysgu ym m..

£35.00 Ac eithrio TAW: £35.00

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 1: Deilliannau 1-3 *PRIS GOSTYNGEDIG

Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 1: Deilliannau 1-3 *PRIS GOSTYNGEDIG

Cyfres 1, Fersiwn CymraegYdych chi wedi bod yn chwilio am straeon a gweithgareddau diddorol a lli..

£35.00 Ac eithrio TAW: £35.00