Canolfan Peniarth
  • Dawns a Chreu

Dyma adnodd sy’n cynnig cyfleoedd i blant ymateb yn gorfforol drwy ystum, ddawns, meim a chân i ystod o ysgogiadau; yn gerddoriaeth, yn stori, neu’n gerdd, er mwyn meithrin a datblygu eu sgiliau corfforol, creadigol, llythrennedd, a hyrwyddo a chymell eu hunan hyder.
 
Mae’r deunyddiau’n cyfrannu at:
 
·      annog plant i ddefnyddio'u meddwl, dychymyg a'u synhwyrau mewn ffordd greadigol
·      hyrwyddo hyder, cymhelliant a hunan-werth
·      cymell ffocysu a chanolbwyntio
·      annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a mynegiannol
·      hybu gweithio fel unigolyn, gyda phartner neu mewn grwpiau bach.
 
Ceir tasg ffocws ar bob carden, sydd yn gysylltiedig â’r sbardun, a chyflwynir symudiadau, geirfa, a theimladau i gyd-fynd â’r sbardun a’r gweithgaredd, yn ogystal â syniadau am weithgareddau pellach.
 
Cefnogir yr adnodd gan ddeunydd atodol, enghreifftiol, sydd ar gael ar Hwb.
 
Dawns a Chreu: cefnogi creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen.