Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Diolch am ddangos diddordeb yn adnoddau Peniarth. Rydym yn ymwybodol o drafferthion wrth dalu gyda cherdyn ar Google Chrome. Rydym yn gweithio i ddatrys y mater hwn, ac yn argymell defnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox, Microsoft Edge neu Safari wrth i ni ymchwilio.

Mae'r opsiwn i "dalu trwy anfoneb" yn dal i fod ar gael gan ddefnyddio Google Chrome.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Canolfan Peniarth

Dyma sgrôl ar gyfer astudio celf, sydd yn addas ar gyfer ystod oedran. Cyflwynir gwaith celf o, ac am Gymru, sydd yn rhychwantu cyfnodau amser, a chyfryngau. Y bwriad yw annog dysgwyr i gwestiynu sut mae hanes cenedl wedi effeithio ar gelfyddyd weledol.

 

Mesura’r sgrôl 2mx0.4m. Cludwyd y cynnyrch o fewn tiwb poster silindrog, sydd yn cynnwys dwy sgrôl: un â thestun Cymraeg, ac un â thestun Saesneg. Hefyd yn gynwysedig yn y pecyn, yw’r gallu i gyrchu copïau digidol, o ansawdd uched, o’r lluniau, fel y gellir edrych yn fanylach arnynt.

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Celf Cymru - Posteri Llinell Amser

  • Côd cynnyrch: CCPLLA
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • Cyflwr: Newydd
  •  
  • Pwysau: 280g
  • Maint: 45x45x660 (mm)
  • Canolfan Peniarth

    £14.99

  • Ac eithrio TAW: £14.99