Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Diolch am ddangos diddordeb yn adnoddau Peniarth. Rydym yn ymwybodol o drafferthion wrth dalu gyda cherdyn ar Google Chrome. Rydym yn gweithio i ddatrys y mater hwn, ac yn argymell defnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox, Microsoft Edge neu Safari wrth i ni ymchwilio.

Mae'r opsiwn i "dalu trwy anfoneb" yn dal i fod ar gael gan ddefnyddio Google Chrome.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Canolfan Peniarth
 • Cam Cyntaf: Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen

‘Pan fo geiriau’n pallu, mae cerddoriaeth yn llefaru’ – Mae cerddoriaeth wedi’i hen sefydlu’n ddull o ysbrydoli a denu diddordeb plant mewn lleoliadau addysgol. Nod y pecyn thematig hwn yw cyflwyno elfennau cerddorol mewn dull deniadol a llawn hwyl ac mae’n ymgorffori natur cyfannol cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Anelir y pecyn at blant 3 – 5 oed ac mae'n cynnwys cerddi, rhigymau a chaneuon, gydag alawon newydd a chyfarwydd. Bydd y syniadau’n galluogi ymarferwyr nad ydynt yn arbenigwyr i ddatblygu dealltwriaeth a mwynhad plant o gerddoriaeth. Cynhwysir syniadau ychwanegol i ymestyn y dysgu a sicrhau bod y gweithgareddau o fewn cyd-destun y bydd plant yn ei ddeall ac yn ei fwynhau.

Mae cynnyrch hyn hefyd ar gael yn y Saesneg, ISBN: 978-1-908395-26-9

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-25-2
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Cam Cyntaf: Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen

 • Côd cynnyrch: CC
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • Cyflwr: Newydd
 •  
 • Pwysau: 1,631g
 • Maint: 40x255x318 (mm)
 • Canolfan Peniarth

  £29.99

 • Ac eithrio TAW: £29.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Llyfr Caneuon Dwyieithog Cam Cyntaf

Llyfr Caneuon Dwyieithog Cam Cyntaf

Llyfr Caneuon Dwyieithog Cam Cyntaf: Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen i blant 3-5 oed Llyfr c..

£14.99 Ac eithrio TAW: £14.99

CD Cam Cyntaf: Caneuon hwyliog i blant 3-7 mlwydd oed

CD Cam Cyntaf: Caneuon hwyliog i blant 3-7 mlwydd oed

Caneuon hwyliog i blant 3-7 mlwydd oed 2 CD, yn cynnwys dros gant o draciau..

£7.99 Ac eithrio TAW: £7.99