Canolfan Peniarth
 • Chwarae Allan - Dysgu Mas

Cynhyrchwyd y llawlyfr a'r DVD fel arweiniad i oedolion sy'n gweithio gyda phlant ifanc ac mae'r cynnwys yn cynnig syniadau ar sut i ddwysau potensial dysgu plant yn yr awyr agored ac wrth iddynt ryngweithio â byd natur.  Mae'r cynnwys hefyd yn deillio o ymchwil gyda phlant ieuengaf y Cyfnod Sylfaen mewn amrywiaeth o amgylchiadau, er enghraifft, traeth, coedwig a iard darmac.

Cynigir anogaeth i oedolion weld y posibiliadau yn eu hardaloedd awyr agored, i oresgyn problemau, oherwydd nid oes ardal allanol berffaith ar gael gan bawb.  Wrth wylio clipiau'r DVD a chynnig atebion i'r cwestiynau a osodir, gellir cynnig hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus.

Ceir cyfeiriadau at arloeswyr y maes, er enghraifft, Froebel, Margaret McMillan a Piaget sydd yn dylanwadu ar waith cyfoes Tovey, Knight, Gill a Louv.

Mae'r awduron wedi cael y fraint o ymweld â nifer o wledydd tramor sef Denmarc, Sweden a Reggio Emilia yn yr Eidal, lle gwelir arfer da yn yr awyr agored.

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-80-1
Awdur Angela Rees ac Ann-Marie Gealy
Tudalennau 65
Ar gael yn Ar gael yn Gymraeg yn unig

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Chwarae Allan - Dysgu Mas

 • Côd cynnyrch: CADM
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • Cyflwr: Newydd
 •  
 • Pwysau: 332g
 • Maint: 5x210x297 (mm)
 • Canolfan Peniarth

  £12.99

 • Ac eithrio TAW: £12.99