Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Diolch am ddangos diddordeb yn adnoddau Peniarth. Rydym yn ymwybodol o drafferthion wrth dalu gyda cherdyn ar Google Chrome. Rydym yn gweithio i ddatrys y mater hwn, ac yn argymell defnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox, Microsoft Edge neu Safari wrth i ni ymchwilio.

Mae'r opsiwn i "dalu trwy anfoneb" yn dal i fod ar gael gan ddefnyddio Google Chrome.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Canolfan Peniarth

Canllaw i ffrindiau, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.


Dewch i gwrdd â Ben - bachgen ifanc ag ADHD. Mae Ben yn gwahodd darllenwyr i ddysgu am ADHD o'i safbwynt ef. Mae'n helpu plant i ddeall beth mae'n ei olygu i fod ag ADHD ac yn disgrifio'r cyflwyr a sut mae'n teimlo. Cawn esboniad o sut y cafodd ddiagnosis a beth mae wedi'i ddysgu am ffyrdd i leddfu ei symptomau ADHD, a sut gall ffrindiau ac oedolion helpu gartref ac yn yr ysgol.

Bydd y llyfr hwn, sy'n llawn lluniau a gwybodaeth ddefnyddiol, yn gyflwyniad delfrydol i bobl ifanc, saith oed neu'n hŷn, yn ogystal ârhiani, ffrindiau, athrawon a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant ag ADHD. Mae hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer trafodaethau i deuluoedd ac yn yr ystafell ddosbarth.


Pediatregydd Niwroddatblygiadol sy'n arbenigo mewn ADHD ys Susan Yarney ac mae'n gweithio ir' Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae hi'n darparu arweiniddieaeth strategol ar gyfer ADHD yn ei sefydliad, sy'n cefnogi 1200 o blant ag ADHD Bu'n aeol o grwpiay ymgynghori ADHD aac mae'n awdur a siaradwr cyson ar bynciau sy'n ymwneud â'r anhwylder. Mae hi'n byw yn Swydd Gaergrawnt. Mae Chris Martin yn ddarlunydd profiadol sydd wedi gweithio i bapurau newydd a chylgronau ac yr ymgyrchoedd hysbysebu. Mae'n byw yn Llundain.

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Ga i Sôn am ADHD?

  • Côd cynnyrch: CIGISAA
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • Cyflwr: Newydd
  •  
  • Pwysau: 145g
  • Maint: 5x152x230 (mm)
  • Canolfan Peniarth

    £8.99

  • Ac eithrio TAW: £8.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Trechu Pryder

Trechu Pryder

Canllaw plentyn hŷn i reoli gorbryder.Mae gan bryder ffordd o dyfu a newid o fod beth bach dibwys i ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Rhywbeth Drwg ar Waith

Rhywbeth Drwg ar Waith

Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed w..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99