Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Diolch am ddangos diddordeb yn adnoddau Peniarth. Rydym yn ymwybodol o drafferthion wrth dalu gyda cherdyn ar Google Chrome. Rydym yn gweithio i ddatrys y mater hwn, ac yn argymell defnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox, Microsoft Edge neu Safari wrth i ni ymchwilio.

Mae'r opsiwn i "dalu trwy anfoneb" yn dal i fod ar gael gan ddefnyddio Google Chrome.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Canolfan Peniarth

Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.


Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed wrth glywed pytiau amdano yn unig - mae eu hymennydd yn prysuro i geisio gwneud synnwyr o'r cyfan.

Ble ddigwyddodd o?
Pam ddigwyddodd o?
Fydd o'n digwydd eto?

Mae RHYWBETH DRWG AR WAITH yn tywys plant 6 i 12 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanyn nhw twyr sgyrsiau anodd am ddigyddiadau difrifol y byd, o fygythiadau amgylcheddol i drasiedïau dynol. Mae'r enw amhenodol 'rhywbeth drwg' yn cael ddefnyddio yn y llyfr yn fwriadol er mwyn help rhiani i gadw rheolaeth dros ba digwyddiadau i'w drafod a faint o wybodaeth y maen nhw'n ei rhannu.


Wedi'i ysgrifennu gan y seicolegydd plant a'r awdur o fri, Dr Dawn Huebner, mae RHYWBETH DRWG AR WAITH yn normaleiddio tristwch, ofn a phryder am 'bethau drwg' dan ddysgu sgiliau ymdopi a chadw teimladau plant o ddiogelwch, optimistiaeth a chryfder.

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Rhywbeth Drwg ar Waith

  • Côd cynnyrch: CIRDAW
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • Cyflwr: Newydd
  •  
  • Pwysau: 140g
  • Maint: 7x152x250 (mm)
  • Canolfan Peniarth

    £9.99

  • Ac eithrio TAW: £9.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Trechu Pryder

Trechu Pryder

Canllaw plentyn hŷn i reoli gorbryder.Mae gan bryder ffordd o dyfu a newid o fod beth bach dibwys i ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Rhywbeth Drwg ar Waith

Rhywbeth Drwg ar Waith

Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed w..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Ga i Sôn am ADHD?

Ga i Sôn am ADHD?

Canllaw i ffrindiau, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.Dewch i gwrdd â Ben - bachgen ifanc ag ADHD...

£8.99 Ac eithrio TAW: £8.99