Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Diolch am ddangos diddordeb yn adnoddau Peniarth. Rydym yn ymwybodol o drafferthion wrth dalu gyda cherdyn ar Google Chrome. Rydym yn gweithio i ddatrys y mater hwn, ac yn argymell defnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox, Microsoft Edge neu Safari wrth i ni ymchwilio.

Mae'r opsiwn i "dalu trwy anfoneb" yn dal i fod ar gael gan ddefnyddio Google Chrome.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Canolfan Peniarth

Canllaw plentyn hŷn i reoli gorbryder.


Mae gan bryder ffordd o dyfu a newid o fod beth bach dibwys i fod yn RHYWBETH MAWR IAWN mewn dim o dro. Mae'r Pryder mawr hwn yn anodd, ac yn denu plant tuag at ymddygiadau sy'n cynnal cylch Gorbryder. Mae plant yn aml yn ei chael hi'n anodd ymladd yn erbyn Pryder, ond gall hynny newid nawr. Mae TRECHU PRYDER yn dysgu sgiliau penodol i blant 9-13 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanyn nhw.

Mae'r rhain yn gwneud wynebu - a goresgyn - pryderon ac ofnau yn haws. Cyflwynir technegau craff ac ymerferol mewn iaith syml i blant, gyda phwyslais ar symud o wybod i wneud, o fod yn bryderus i fod yn hapus ac yn rhydd.


Seicolegydd clinigol yw Dawn Huebner, PhD sy'n arbenigo mewn therapi meithrin sgiliau ar gyfer plant gorbryderus a'u rhieni.

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Trechu Pryder

  • Côd cynnyrch: CITP
  • Argaeledd: Mewn Stoc
  • Cyflwr: Newydd
  •  
  • Pwysau: 195g
  • Maint: 10x152x230 (mm)
  • Canolfan Peniarth

    £9.99

  • Ac eithrio TAW: £9.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Rhywbeth Drwg ar Waith

Rhywbeth Drwg ar Waith

Canllaw plentyn i ymdopi â'r newyddion.Pan mae plant yn clywed am rywbeth MAWR a DRWG - hyn yn oed w..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Ga i Sôn am ADHD?

Ga i Sôn am ADHD?

Canllaw i ffrindiau, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.Dewch i gwrdd â Ben - bachgen ifanc ag ADHD...

£8.99 Ac eithrio TAW: £8.99