Talu trwy gerdyn - siop ar-lein Peniarth

Diolch am ddangos diddordeb yn adnoddau Peniarth. Rydym yn ymwybodol o drafferthion wrth dalu gyda cherdyn ar Google Chrome. Rydym yn gweithio i ddatrys y mater hwn, ac yn argymell defnyddio porwr arall fel Mozilla Firefox, Microsoft Edge neu Safari wrth i ni ymchwilio.

Mae'r opsiwn i "dalu trwy anfoneb" yn dal i fod ar gael gan ddefnyddio Google Chrome.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi e-bostio post@peniarth.cymru

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

Canolfan Peniarth

Ar gyfer yr ysgol a'r cartref!


Yn y pecyn ceir: llythrennau’r wyddor Gymraeg, y treigladau, yr acenion crwm, y cyfuniadau seinegol, ynghyd ag ambell brif lythyren i gefnogi rhaglen Tric a Chlic.

 

Gellir ei ddefnyddio i:

 • addysgu sain (ffonem)
 • cyfateb y sain (ffonem) a’r llythyren (graffem)
 • gwrando ar y seiniau mewn geiriau a chwilio am lythyren pob sain yn ei thro
 • cyfuno seiniau i ddarllen geiriau.

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Tric a Chlic - Llythrennau Magnetig

 • Côd cynnyrch: TACLLM
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • Cyflwr: Newydd
 •  
 • Pwysau: 300g
 • Maint: 7x228x325 (mm)
 • Canolfan Peniarth

  £9.99

 • Ac eithrio TAW: £9.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Tric a Chlic - Cynllun Cyflawn

Tric a Chlic - Cynllun Cyflawn

Pecyn addysg Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfae..

£599.00 Ac eithrio TAW: £599.00

Tric a Chlic - Caneuon a Rapiau

Tric a Chlic - Caneuon a Rapiau

Caneuon syml gyda chyfeiliant sydd yn canolbwyntio ar adnabod sain a ffurfiad holl lythrennau'r w..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Tric a Chlic Cam 2 (Ysgolion Cyfrwng Saesneg)

Tric a Chlic Cam 2 (Ysgolion Cyfrwng Saesneg)

Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith gyntaf yn gweithredu rhaglen ffoneg synthetig,..

£75.00 Ac eithrio TAW: £75.00

Tric a Chlic Cam 3 (Ysgolion Cyfrwng Saesneg)

Tric a Chlic Cam 3 (Ysgolion Cyfrwng Saesneg)

Mae plant mewn ysgolion lle nad yw'r Cymraeg yn iaith gyntaf yn gweithredu rhaglen ffoneg synthetig,..

£225.00 Ac eithrio TAW: £225.00