Canolfan Peniarth

Cyfres 1, Fersiwn Saesneg

Ydych chi wedi bod yn chwilio am straeon a gweithgareddau diddorol a lliwgar i hyrwyddo dealltwriaeth plant bach o’r amgylchedd awyr agored ac i’w hannog i’w archwilio? Os felly, dyma ddau becyn fydd yr union beth i chi. Mae’r pecyn cyntaf yn addas ar gyfer plant 3-5 oed a’r ail yn addas ar gyfer plant 5-7 oed. Mae pob pecyn yn cynnwys 8 stori ac mae 6 cherdyn her yn cyd-fynd â phob stori. Noda pob cerdyn her y datganiadau ynghylch ystod a sgiliau sydd yn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen, gan ganolbwyntio’n bennaf ar faes dysgu Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd. Mae llyfr canllawiau i oedolion hefyd yn cyd-fynd â’r ddau becyn i gefnogi ymarferwyr a nodir yma gysylltiadau â’r Cwricwlwm Cymreig a chynaliadwyedd.

Mae'r pecyn hwn hefyd ar gael yn Gymraeg dan y teitl Archwilio'r amgylchedd yn y cyfnod sylfaen - Cyfres 1:  Deilliannau 1-3, ISBN 978-1-908395-19-1.


**Mae pris yr adnodd hwn wedi ei ostwng o £49.99 i £35 tra bod stoc ar gael

 

Gwybodaeth
ISBN 978-1-908395-20-7
Ar gael yn Cymraeg a Saesneg
Cyfres Cyfres 1: Deilliannau 1-3

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Exploring the Environment in the Foundation Phase - Series1: Outcomes 1-3 *PRIS GOSTYNGEDIG

  • Côd cynnyrch: EE1C
  • Argaeledd: Allan o Stoc
  • Cyflwr: Newydd
  •  
  • Pwysau: 3,340g
  • Maint: 80x230x322 (mm)
  • Canolfan Peniarth

    £35.00

  • Ac eithrio TAW: £35.00

Cynnyrch Cysylltiedig:

Idwal (Cymraeg)

Idwal (Cymraeg)

Llyfr stori i blant gyda chymeriadau o fyd natur...

£6.99 Ac eithrio TAW: £6.99

Idwal (Saesneg)

Idwal (Saesneg)

Llyfr stori i blant gyda chymeriadau o fyd natur...

£6.99 Ac eithrio TAW: £6.99