Canolfan Peniarth

Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn.

Prif nod y llyfr yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn, trwy gynnig cyfleoedd iddynt ddatblygu geirfa newydd gan ymestyn yr eirfa honno wrth drafod y lluniau a'r sefyllfaoedd a ddarlunir.  Cynlluniwyd y golygfeydd amrywiol gan gadw mewn cof nodweddion Deilliant 2 ar draws pedwar Maes Dysgu Proffil y Cyfnod Sylfaen.

Ar gyfer pob golygfa ceir;

 • braslun o brif nodweddion yr olygfa benodol honno
 • set o gwestiynau caeedig a phenagored i ysgogi trafodaeth
 • rhestr o eirfa benodol ar gyfer yr olygfa honno
 • ystod o syniadau am weithgareddau
 • cyfle i ddatblygu ymhellach nifer helaeth o sgiliau ymarferol, corfforol, annibynnol, creadigol, personol, ieithyddol a mathemategol y plentyn
 • tabl sy'n nodi union berthynas y gweithgareddau â Phroffil y Cyfnod Sylfaen

I gyd-fynd â'r ffliplyfr A3, ceir pamffled lliwgar sy'n nodi union ddatganiadau Proffil y Cyfnod Sylfaen, o gyrhaeddiad efydd hyd at Ddeilliant 6 yn y pedwar Maes Dysgu.

Gwybodaeth
ISBN 9781783900800
Awdur Llio Dyfri Jones Maureen Williams Meleri Jones Rhian Davies Nia Evans
Ar gael yn Cymraeg yn unig
Dylunydd Debbie Thomas

Ysgrifennu adolygiad

Nodyn: Ni allwn cyfieithu iaith HTML
    Gwael           Ardderchog

Beth welwch chi?

 • Côd cynnyrch: BWCh
 • Argaeledd: Mewn Stoc
 • Cyflwr: Newydd
 •  
 • Pwysau: 1,010g
 • Maint: 16x296x420 (mm)
 • Canolfan Peniarth

  £14.99

 • Ac eithrio TAW: £14.99

Cynnyrch Cysylltiedig:

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dominos Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae dominos gyda Cyw a'i ffrindiau!  Mae'r set wedi ei argraffu ar gardiau mawr er ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Snap Cyw a'i ffrindiau

Snap Cyw a'i ffrindiau

Dewch i chwarae snap gyda Cyw a'i ffrindiau! ..

£9.99 Ac eithrio TAW: £9.99

Sticeri Cyw

Sticeri Cyw

Set o 1,400 o sticeri amrywiol Cyw a'i ffrindiau!..

£14.99 Ac eithrio TAW: £14.99

Calendr Cyw

Calendr Cyw

***HANNER PRIS*** Dyma galendr newydd sbon ar gyfer 2019!  Dyddiau difyr a gweithgareddau ..

£4.99 Ac eithrio TAW: £4.99

Beth Welwch Chi? 2 | What Can You See 2

Beth Welwch Chi? 2 | What Can You See 2

*Fersiwn dwyieithog*Cymeriadau hoffus a phoblogaidd byd Cyw sy'n ganolbwynt i'r adnodd unigryw hwn...

£14.99 Ac eithrio TAW: £14.99